• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EC

 

Serdecznie zapraszamy do współrealizacji programu „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW”. Zajęcia skierowane są do nauczycieli i uczniów wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ZADANIE „KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW” to kampania edukacyjna, na którą składać się będą warsztaty edukacyjne oraz kampanie społeczne na terenie Państwa placówek edukacyjnych. Projekt skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

DZIAŁANIA w ramach projektu służą rozwijaniu wiedzy i kompetencji w obszarze relacji międzykulturowych, poprzez upowszechnienie rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat praw człowieka, kształtowania postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania przemocy oraz sposobów kształtowania relacji opartych na dialogu i współpracy.

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
W ramach projektu nauczyciele / opiekunowie grup będą uczestniczyć w pakiecie 3 zajęć. Pakiet skierowany do nauczycieli będzie składał się z tego samego zestawu zajęć, które będą realizowane z grupami dzieci i młodzieży (grupa 8 nauczycieli-opiekunów grup oraz dodatkowi chętni nauczyciele). Podczas zajęć przedstawiony zostanie projekt i tematyka zajęć. Poszczególne zajęcia z nauczycielami mają na celu podniesienie wiedzy i kompetencji dydaktycznych w obszarze praw człowieka, kształtowania postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania przemocy oraz sposobów kształtowania relacji opartych na dialogu i współpracy. Zajęcia te będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy – nauczyciele zapoznają się z metodami pracy z uczniami z różnych grup wiekowych. Dzięki temu zdobędą praktyczne umiejętności reagowania i radzenia sobie z objawami przemocy wynikającej z uprzedzeń oraz kształtowania postaw otwartości i umiejętności współpracy oraz dialogu zarówno w środowisku szkolnym, jak i w społeczeństwie. Ustalona zostanie także
możliwość i forma ich zaangażowania w kampanię społeczną, którą uczniowie zorganizują w swoich szkołach po zakończeniu pakietu trzech zajęć.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

  • Zajęcia nr 1: JEDEN ŚWIAT – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z tematyką globalnych współzależności między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy, wspieranie osobistego zaangażowania w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają problemy związane z różnymi rodzajami nierówności i różnic między ludźmi w skali globalnej oraz jakie są współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne). Poruszona zostanie kwestia praw człowieka i możliwości ich respektowania w różnych częściach świata. W ramach zajęć ukazany zostanie także problem zmian klimatu i związanego z nim uchodźctwa klimatycznego, wojen klimatycznych oraz wojen o surowce, a także migracji będących ich skutkiem. Uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które mają wpływ – pozytywny lub negatywny – na jakość życia ludzi w innych krajach. Perspektywa ta uwrażliwili uczestników na jedną z przyczyn przybierającego na silę zjawiska migracji.

  • Zajęcia nr 2: PRZEMÓC PRZEMOC - ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Dowiedzą się jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją. Zastanowimy się, czym jest tolerancja i jakie są jej granice, czym patriotyzm, a czym nacjonalizm. Zajęcia mają zwiększać wiedzę i umiejętności społeczne i kulturowe oraz wpływać na postawy uczestników wobec dyskryminacji i przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami. Uczestnicy poznają źródła przemocy i jej rodzaje, a także dowiedzą się, w jaki sposób reagować na akty przemocy, poznają mechanizmy powstawania i działania stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia prowadzą do nierównego traktowania i naruszania praw jednostki. Uczestnicy poznają, czym jest mowa nienawiści i jakie grupy społeczno-kulturowe są na nią szczególnie narażone, przetestują, jak w codziennych sytuacjach w sposób pokojowy, a jednocześnie skuteczny, reagować na przemoc i mowę nienawiści.

W ramach zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonają badziki/przypinki promujące postawy antyprzemocowe.

  • Zajęcia nr 3: DOGADAJMY SIĘ! - ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji dla pokoju i edukacji międzykulturowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obserwować procesy grupowe oraz jak w pracy grupowej uwzględniać potrzeby i uczucia innych osób. Zostanie zaprezentowana metodologia i zasady porozumienia bez przemocy (na podstawie prac M. Rosenberga): uczestnicy będą mieli okazję poznać, w jaki sposób bez przemocy komunikować się w grupie, jak wyrażać różnice, jak na nie reagować, jak zarządzać emocjami. W ramach warsztatów uczestnicy poznają również metodę podejmowania decyzji grupowych w oparciu o konsensus i nauczą się, w jaki sposób podejmować decyzje z poszanowaniem wartości, potrzeb i uczuć wszystkich uczestników procesu decyzyjnego. Dowiedzą się również, jak radzić sobie z konfliktami – w jaki sposób na nie reagować i jaką rolę pełni w ich rozwiązywaniu mediacja. Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnymi postawami, włączając w to refleksję nad powstawaniem i działaniem mechanizmów uprzedzeń i stereotypów.

Zajęcia te zamykają pakiet składających się z 3 zajęć, dlatego też w ich trakcie grupy będą mogły skonsultować z prowadzącymi zajęcia pomysły na projekty społeczne, które będą realizować w ramach niniejszego projektu.

Terminy:
Zajęcia będą realizowane od kwietnia do 10 grudnia 2016 w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2015/2016, kolejna część w roku szkolnym 2016/2017. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty. Zajęcia dla nauczycieli odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Warunki udziału:
Wszystkie zajęcia będą zgodne z podstawą programową.
Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu.
Aby wziąć udział w projekcie, zarówno opiekun/nauczyciel, jak i grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć.

Rekrutacja:
Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.
W razie pytań uprzejmie zapraszam do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696948194

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminy Wrocław w ramach Programu integracji i edukacji międzykulturowej Wrocław 2016 www.wroclaw.pl