• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

EkoCentrum zostało założone w 2013 roku i jest prowadzone przez Fundację EkoRozwoju, organizację o ponad 26 letnim doświadczeniu. Naszą misją jest rozwój w zgodzie z Naturą, co w praktyce przekłada się na szereg działań związanych ze wspieraniem inicjatyw lokalnych społeczności, prowadzeniem kampanii informacyjnych i edukacyjnych czy też ochronę zagrożonych gatunków i obszarów przyrodniczych.

Kluczowym elementem naszej działalności jest spójna i włączająca EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Poruszamy kwestie związane z nadmierną konsumpcją, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, ochroną wód i klimatu, współzależnościami pomiędzy różnymi częściami świata w ramach edukacji globalnej etc. Podczas zajęć przyrodniczych w terenie przybliżamy wiedzę o różnych gatunkach zwierząt i roślin, pokazujemy współzależności między działalnością człowieka a przyrodą, a przede wszystkim zachęcamy do dalszej samodzielnej obserwacji przyrody. Specjalizujemy  się w tematach związanych z ochroną i pielęgnacją drzew.
Stawiamy na rozwój aktywności obywatelskiej oraz podkreślamy wartość zaangażowania lokalnego i globalnego. Pracujemy na postawach, wskazując indywidualną możliwość
działania i zmiany.

Z bezpłatnej oferty edukacyjnej EkoCentrum skorzystało już ponad 26 000 osób.

Realizacja naszej  misji możliwa jest głównie dzięki środkom przekazywanym Fundacji w ramach dotacji przez różne instytucje zarówno polskie jak i zagraniczne. Fundusze te jednak nie pokrywają w całości wszystkich kosztów związanych z prowadzonymi działaniami. To dzięki finansowemu wsparciu indywidualnych darczyńców oraz prywatnych firm możemy pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Aby robić to skutecznie potrzebujemy Waszego wsparcia!

Zadecyduj na jakie działania zostanie przeznaczony Twój 1%! W tym roku pomoże nam rozwinąć nasz program edukacji antysmogowej.

Wystarczy, że w rozliczeniu podasz nasz numer KRS: 0000178876. Możesz skorzystać też naszego programu do rozliczeń PIT za 2017.

Twoja darowizna pomoże nam realizować nasze działania i zdobywać dofinansowanie na kolejne projekty.

Możesz odliczyć ją od dochodu.

Realizujemy zbiórki na różne cele związane z naszą działalnością m.in ochroną przyrody i edukacją. Jeśli chcesz wesprzeć któryś z naszych projektów zobacz jak możesz to zrobić.

Zapraszamy firmy do wspólnej organizacji wolontariatu pracowniczego Miejska Atmosfera, wspierającego działania na rzecz przyrody w najbliższym otoczeniu.