• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
niedziela, 14 październik 2018 12:30

"R JAK REDUKUJ" w Opolu, czyli warsztaty Fundacji EkoRozwoju

W naszym wspólnym domu jest coraz więcej śmieci, coraz mniej miejsca, coraz ciężej się oddycha. Jest też coraz goręcej. Problemy te są ze sobą ściśle powiązane. Czy możemy je rozwiązać wybierając produkty ekologiczne? W pewnym stopniu tak, ale najbardziej ekologiczny jest produkt, którego… nie trzeba było wyprodukować. Największą nadzieją dla naszego domu jest więc ograniczenie konsumpcyjnego szaleństwa. Nie musimy czekać, aż politycy czy właściciele fabryki zmienią świat. Zmiana zaczyna się od codziennych, indywidualnych decyzji.

Dążenie do zasadniczej zmiany postaw to kluczowe zadanie edukacyjne w sferze ochrony lokalnego środowiska, jak i w obliczu globalnych kryzysów ekologicznych - z nadmierną eksploatacją zasobów i zmianami klimatu na czele. Jednym z najistotniejszych wyzwań środowiskowych w tym obszarze jest problem odpadów. Wyzwania tego nie sposób ograniczyć wyłącznie do obowiązków administracji, ponieważ podstawowym sposobem jego rozwiązania jest redukcja ilości produkowanych śmieci. A tego nie sposób osiągnąć bez zmiany nawyków konsumenckich, czyli przemiany kultury konsumpcyjnej w kulturę trwałego użytku.
 
KAMPANIA EDUKACYJNA "R JAK REDUKUJ" to cykl warsztatów służących kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zużycie zasobów naturalnych, ilość powstających odpadów oraz stan lokalnego i globalnego ekosystemu. Celem działań realizowanych w ramach kampanii jest uświadomienie jej uczestnikom najważniejszych zagrożeń środowiskowych (wzrost ilości odpadów, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu) oraz ekonomicznych i społecznych (nadmierna eksploatacja zasobów, zagrożenia dla zdrowia publicznego) związanych z konsumpcjonizmem.

Świadomość problemów ziemskiego ekosystemu i związanych z nimi konsekwencji może stać się zaczynem zmian, jednak upowszechnienie i utrwalenie tej świadomości wymaga przekazu pogłębionej wiedzy na temat zasobów naturalnych oraz źródeł i roli energii w życiu codziennym w kontekście indywidualnych wyborów konsumenckich. Zagadnienia te pojawiają się w programach i podręcznikach szkolnych, ale ilość czasu, którą można im poświęcić w szkole, jest nieadekwatna do zakładanych celów. W dedykowanym pakiecie dwóch trzygodzinnych zajęćprowadzonych w oparciu o procesy grupowe, przez trenerów EkoCentrum Wrocław specjalizujących się w metodach edukacji aktywnej i nieformalnej – można już pokusić się nie tylko o ich wieloaspektowe omówienie, ale i zachęcić do osobistego doświadczenia, a tym samym skuteczniej powiązać owe zagadnienia z poczuciem indywidualnej odpowiedzialności.
 
Nazwa kampanii nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R, czyli najkorzystniejszego dla środowiska stylu życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Pierwsze R – czyli „reduce” (ang. redukuj) – stanowi fundament tej zasady, ponieważ ograniczenie nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą największe korzyści dla środowiska naturalnego. W dalszej kolejności swoje zastosowanie znajduje drugie R – czyli „reuse” (ang. użyj ponownie) – zachęcające do świadomego podtrzymywania życia produktu (poprzez naprawianie, upcykling lub obieg wymienny). Ostatnim R w omawianej zasadzie (społecznie najbardziej rozpoznawalnym w sferze potocznie rozumianej ekologii) jest recykling – czyli segregacja i odzysk – który pomaga zminimalizować eksploatację środowiska związaną z pozyskiwaniem surowców i zużyciem energii do produkcji nowych towarów.

Kampania realizowana będzie na terenie opolskich szkół biorących udział w projekcie.
 
Bezpośrednimi odbiorcami kampanii są dzieci i młodzież z opolskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz innych placówek oświatowych, a także ich opiekunowie i nauczyciele. Pośrednimi odbiorcami są wszyscy uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w zajęciach edukacyjnych oraz ich rodziny i bliscy. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone 2 grupy dzieci i młodzięzy (od 15 do 25 osób, średnia liczność grupy to 20 osób).
 
Zajęcia będą realizowane w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.
 
Udział w kampanii jest bezpłatny.

Szkoły i placówki zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  / lub telefonem: 571 237 133

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 3 godziny (180 minut).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Urząd Miasta Opole

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opole (www.opole.pl)

 
 

 

Czytany 4229 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 listopad 2018 06:36

info sponor eu