• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI / NATURALNIE WROCŁAW!


REKRUTACJA NA ROK 2017 ZAKOŃCZONA. Zapraszamy do śledzenia informacji od lutego 2018.

Nasze telefony, ubrania i żywność mogą podróżować bez przeszkód po całym świecie. Granice zamykane są przed ludźmi. Zarówno te państwowe, jak i mentalne, którymi oddzielamy się od Innych. W ich utrzymaniu pomagają producenci naszych rzeczy, media i politycy. Dzięki nim nie musimy myśleć, skąd pochodzą minerały w naszych telefonach, kto i w jakich warunkach wyprodukował nasze ubrania i żywność, ani dlaczego mieszkańcy odległych krajów uciekają ze swoich domów z narażeniem zdrowia i życia. Czy mamy prawo nie myśleć o tych, którzy współtworzą nasz dobrobyt? Czy możemy zrzec się współodpowiedzialności za ich los?

Warsztaty Każdy Inny, Wszyscy Równi są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Warsztaty skupiają się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, a także o przyczynach migracji. Służą ponadto wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Zajęcia dla uczniów (cykl 3 warsztatów):

Zajęcia nr 1: JEDEN ŚWIAT – ZAJĘCIA SALOWE
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z tematyką relacji między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne) oraz zostaną zaproszeni do krytycznej nad własnym stylem życia i wyborami, które mają wpływ – pozytywny lub negatywny – na jakość życia ludzi w innych krajach. Perspektywa ta uwrażliwili uczestników na jedną z przyczyn przybierającego na silę zjawiska migracji.

Zajęcia nr 2: PRZEMÓC PRZEMOC - ZAJĘCIA SALOWE
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu, w tym życiu szkolnym (bullying). Dowiedzą się przy tym, jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją, a także między patriotyzmem a nacjonalizmem. Podczas zajęć omówione też zostaną – przy pomocy metod aktywnych – różne formy przemocy i dyskryminacji, takie jak mowa nienawiści, mobing i bullying.  

Zajęcia nr 3: DOGADAJMY SIĘ! - ZAJĘCIA SALOWE
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga i edukacji międzykulturowej. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli okazji poznać i przećwiczyć w praktyce tzw. komunikat „ja” oraz 4 kroki P. Butler, czyli metody rozwiązywania konfliktów i reagowania na niektóre formy przemocy.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych edukatorów, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych. Ze względu na pracę na postawach i wartościach, jak i potrzebę otwartości uczniów podczas warsztatów, a także delikatny charakter procesów grupowych, warsztaty prowadzone będą bez udziału opiekunów i nauczycieli.

Nauczyciele i opiekunowie grup będą mogli wziąć udział w identycznym cyklu zajęć (wzbogaconych dodatkowo o analizę z metapoziomu), jeśli ze zgłaszanej placówki zgłoszonych zostanie 4 grupy uczniów oraz będzie chętna grupa około 15 osób z grona pedagogicznego.

Zajęcia będą realizowane od kwietnia do grudnia 2017 w godzinach lekcyjnych  lub pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2016/2017, kolejna część w roku szkolnym 2017/2018. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty. Zajęcia dla nauczycieli odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu.


Aby wziąć udział w projekcie, zarówno opiekun/nauczyciel, jaki grupa muszą uczestniczyć w całym pakiecie zajęć. Każde zajęcia trwają 4 h (240 minut z przerwami)

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo podczas procesu rekrutacji będą mieć szkoły, z których zostaną zgłoszone cztery grupy uczniów i jedna grupa nauczycieli (w sumie 5 grup ze szkoły). Można zgłaszać także pojedyncze klasy. O zakwalifikowaniu się do programu będziemy informować mailowo.

Średnia liczba uczestników zajęć – 15 osób. Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie uczestników – 8 osób. Jeśli liczba uczestników będzie niższa – zajęcia nie odbędą się.

W razie pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696 948 194 (koordynator: Aneta Osuch).

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Naturalnie Wrocław

i jest współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

  

ZapiszREKRUTACJA NA ROK 2017 ZAKOŃCZONA. Zapraszamy do śledzenia informacji od lutego 2018.

Zapisz

Zapisz