• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

MIEJSCY ODKRYWCY / NATURALNIE WROCŁAW!

 

Pośpiech, nadmiar bodźców napływających z otoczenia i okazjonalny kontakt z przyrodą w obrębie wydzielonych obszarów tzw. zieleni miejskiej to realia życia większości wrocławskich dzieci i młodzieży. Warunki te nie sprzyjają rozwijaniu pasji odkrywania otaczającego świata z zainteresowaniem i wrażliwością. Miasto jawi się jako plątanina ulic i budynków, którą trzeba jak najszybciej przemierzyć w drodze do poszczególnych celów, nie dając sobie szansy na doświadczenie bogactwa otaczającego nas świata. Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym alienację najmłodszego pokolenia jest siedzący tryb życia i mediatyzacja rzeczywistości, czyli doświadczanie złożoności świata za pomocą mediów elektronicznych.

Konsekwencje owej cywilizacyjnej alienacji określane są mianem „zespołu deficytu natury”. Do jego objawów zalicza się m.in. ograniczenie możliwości percepcyjnych u dzieci i młodzieży, co przekłada się na zwiększone problemy z koncentracją, wzrost impulsywności i irytacji oraz ograniczenie kreatywności i poczucia zaradności. Szansą na powstrzymanie tego fatalnego trendu jest ponowne doświadczenie głębokiej więzi łączącej nas z naturą.

Warsztaty z cyklu „Miejscy Odkrywcy”  to zaproszenie do kreatywnej eksploracji różnych zakamarków miejskiego ekosystemu oraz tworzenia osobistej relacji z przyrodą i „małą ojczyzną”.

Zajęcia będą miały charakter terenowy. Każda z grup weźmie udział w dwóch zajęciach w formie wycieczek / spacerów, po 4 godziny każdy (2 x 240 minut dla jednej grupy), prowadzonych przez profesjonalnych przyrodników i/lub przewodników posiadających także wykształcenie i doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego i edukacji pozaformalnej.

W trakcie wycieczek uczestnicy wcielą się w rolę odkrywców poznających nieznane aspekty pozornie dobrze im znanego krajobrazu. Uczestnicy będą wyszukiwać, omawiać, fotografować (lub rysować) i dokumentować różne elementy lokalnej architektury (zabytki, ślady lokalnej historii) oraz miejskiego ekosystemu (gatunki roślin i zwierząt, zabytki przyrody). Zebrana dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa posłuży uczestnikom do stworzenia mapy odkrywców i/lub subiektywnego atlasu przyrodniczego, a także  zaprezentowania ich innym uczniom w szkole np. jako wystawy. Zdjęcia prac uczniów stanowić będą też część promocji projektu na serwisach społecznościowych Fundacji EkoRozwoju.

Nawet „ubogi” krajobraz, jak np. rozległe blokowiska, nie będzie utrudnieniem w realizacji zadania, lecz dodatkowym wyzwaniem dla odkrywców i pretekstem do wytężonej koncentracji i skupienia na pomijanym lub lekceważonym bogactwie znanej okolicy.

Spacery odbywać się będą w pobliżu szkoły / miejsca zamieszkania uczestników. Będzie możliwość, po wyrażeniu zgody przez grupę i jej opiekuna, aby jeden ze spacerów odbył się na obszarze miasta wybranym przez opiekunów grup i edukatorów ze względu na szczególne walory przyrodnicze, historyczne lub kulturowe. Pomiędzy wycieczkami uczestnicy zostaną zaproszeni do opracowania własnej dokumentacji terenowej we współpracy z kolegami/koleżankami, opiekunem grupy oraz edukatorami, którzy będą służyć radą (np. przy opisie elementów architektury lub gatunków roślin i zwierząt) w ramach konsultacji internetowych. Uczestnicy zajęć otrzymają adresy mailowe edukatorów, do których będą mogli pisać, by rozwiać wątpliwości, które pojawią się podczas wykonywania zadania oraz skonsultować szczegóły swej pracy

*

Zajęcia będą realizowane od kwietnia do grudnia 2017 w godzinach pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2016/2017, kolejna część w roku szkolnym 2017/2018. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu na zajęcia.

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.

Średnia liczba uczestników zajęć – 12 osób. Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie uczestników – 8 osób. Jeśli liczba uczestników będzie niższa – zajęcia nie odbędą się.

W razie pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696 948 194 (koordynator: Aneta Osuch).

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Naturalnie Wrocław

i jest współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

  

Zapisz

Zapisz

Zapisz