• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Wpłać darowiznę na konto

Darowizny pomagają nam realizować nasze działania i zdobywać dofinansowanie na kolejne projekty.

Możesz odliczyć ją od dochodu.

Darowiznę wpłać na nasze konto z dopiskiem Darowizna na cele statutowe:

Fundacja EkoRozwoju
nr konta: 50 1500 1155 1211 5007 2436 0000

Darowizny odliczyć mogą osoby rozliczające się według zasad ogólnych. Przedsiębiorcom, którzy wybrali rozliczanie się podatkiem liniowym taka możliwość nie przysługuje.

Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu. Darowizny przekazane w ciągu roku różnym organizacjom się sumują. Do rozliczenia zachować należy dowód wpłaty darowizny oraz dane organizacji obdarowanej, które wykazuje się w zeznaniu podatkowym.