• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Przeznacz swój 1% podatku

Zadecyduj na jakie działania zostanie przeznaczony Twój 1%! W tym roku pomoże nam rozwinąć nasz program edukacji antysmogowej.

Wystarczy, że w rozliczeniu podasz nasz numer KRS: 0000178876. Możesz skorzystać też naszego programu do rozliczeń PIT za 2017.

Jesteśmy współzałożycielami i stałymi członkami Dolnośląskiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu Smogowego. W 2017 roku przeprowadziliśmy szereg akcji zmierzających do poprawy jakości powietrza na Dolnym Śląsku, badaliśmy jakość powietrza w różnych gminach, szkoliliśmy, spotykaliśmy się z ludźmi. Do naszych największych sukcesów zaliczyć można uchwalenie uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska.

Pod koniec 2017 roku zdobyliśmy część funduszy na program edukacyjny dla Wrocławia. Aby go zrealizować i rozszerzyć poza Wrocław potrzebujemy Waszego wsparcia.